ABOUT

Katleen Claes About

THIS IS MY STORY

Op 25 augustus 1982 werd ik geboren. Ik groeide op in de koekenstad (Antwerpen), samen met mijn broer, zus en ouders. Fantasie, creativiteit en goed wat humor, het is de basis waarmee we groot zijn gebracht. Als kind sloeg mijn fantasie geregeld op hol. Wat ik droomde wilde ik in het echt beleven. Ik kon verhalen spinnen als het een lieve lust was.,ze konden niet sappig genoeg verteld worden! Wat in mijn hoofd zat, wilde ik voor iedereen omzetten in beeldtaal. Als ik terugkijk op mijn tienerjaren, omschrijf ik mezelf nu als een vastberaden tiener. (op enkele kleine uitschuivers na ;) Ik wilde graag in de kunst. Na me in duizend bochten te wringen kreeg ik eindelijk wat ik wou. (mama, papa, daar ben ik jullie nog altijd dankbaar voor…) Ik vond mijn weg naar de kunstschool en studeerde er enkele jaren later af, de wijde wereld in! Grafische vormgeving, fotografie, beeldhouwkunst, … ik kon maar moeilijk kiezen! En toch… schreef ik me (lichtjes aangemoedigd door mijn ouders) in voor een opleiding als leerkracht PO (Plastische opvoeding) onder het motto: “in het onderwijs heb je werkzekerheid”. Geen twee weken later kwam ik thuis: “Papa, ik heb me uitgeschreven.” Ik was opgelucht. Maar mijn ouders… echt blij waren ze niet. “Zoek dan maar zelf een school waar ze u nog binnen laten!” Daar ging ik, mijn eigen wijde wereld in! Ik sprong op de trein, richting Gent. (St. Lucas.) Daar hadden ze nog een ‘speciaal trajectje’ voor de laatkomers ... Deze school was me echt op het lijf geschreven ;) Na het ingangexamen stonden de deuren wagenwijd open, en ik wandelde er maar graag binnen! Enkele zware studiejaren later studeerde ik met onderscheiding, (maar vooral met trots!) af als grafisch vormgever. Ik ging werken, voor grote en kleine bedrijven, leuke en minder leuke, .. Ik werkte voor winkelketens, als freelancer, gaf zelfs ooit les, … Maar eigenlijk (en dat besefte ik pas achteraf) ben ik nergens lang gebleven. Als werken ‘een gewoonte’ werd en ik enkel mijn automatische piloot nog moest inschakelen, dan knakte er telkens iets in me, en moest ik weg… Ik ben een creatieve geest, iemand die het gevoel heeft dat ze alleen ‘echt leeft’ als haar creatieve vrijheid niet ontnomen wordt. Het lijkt misschien een zwaar verhaal, maar dat is het echt niet. Het is vooral mijn levensles, dat het bijzonder belangrijk is om iets te doen waar ik mijn hart en ziel voor leg. Iets wat me drijft en waar ik en mijn omgeving beter van wordt. Wat wel bleef was de liefde voor visuele beeldkunst. Ik volgde nog een opleiding als fotograaf. Daar groeide mijn jarenlange fascinatie voor visuele beeldtaal uit tot een onvoorwaardelijke passie. Aan de kunstacademie in Lier volgde ik fotokunst om mijn werken uit te puren en nog wat meer diepgang te geven. Mijn droom ben ik gevolgd. Mijn passie om kunst te creeren op verschillende manieren en levenslang bij te leren heeft me tot bij jouw geleid. We moeten elkaar eens ontmoeten. Ik ben benieuwd om naar jouw verhaal te luisteren.

THIS IS WHAT I LOVE ABOUT PHOTOGRAPHY

Mooie, ontroerende en fijne momenten vastleggen, een creatief out of the box - trouwfeest, kleine maar belangrijke details, het vastleggen van oprechte emoties, bohemian stijl, less is more, spontane glimlachjes en traantjes, ongecontroleerde babymoves, portretten met een ziel, grafische beeldlijnen, de kracht van een kinderblik, de voldoending na een dagje foto’s maken, fotograferen met natuurlijk licht, mens en natuur sterk in één beeld, onzichtbaar zijn als fotograaf, mensen ontroeren met beelden, …

THIS IS WHAT MAKES ME HAPPY

Een zacht schapenvelletje, boeketje wilde bloemen, de postbode die aanbelt met een pakje, koffie uit een tas porselein, mooie houten objecten, patatje (mijn steun en toeverlaat), de ochtendstond, allerlei mooie papiersoorten, fotobeelden van Sally Mann, scandinavisch design, minimalisme, mooie oorbellen, DIY spulletjes, witte kanten jurk, visgraatvlecht, het moment wanneer ik mijn compact flash in de kaartlezer steek…, ongesneden brood (en belegd met zelfgemaakte confituur…mmm), in the middle of nowhere met enkel het licht van de volle maan, een nieuw paar schoenen, witte muren, knuffelen met onze dochters Roos en Marieke, slapen met de ramen open, mijn favoriete boyfriend jeans, mensen met humor, zowat alles van de natuur (bossen met dunne bomen, bloemenvelden, sneeuwtopjes, dennenbomen, riviertjes, meren, ...),
reizen, een lui dagje in badjas doorbrengen, mooie architectuur, het huis versieren voor kerst, blije klantjes, knisperend hout in de open haard, een grote TO DO lijst, het idee dat ik ooit eigenaar zal zijn van een mooie lichtstudio, cadeautjes inpakken, slingerlampionnen, houten tafels versierd met veldbloemen, fruitmand vol rode appels, een zacht bed, zoete dromen en heeeeel traag wakker worden…
Eigelijk alles wat niet traditioneel is :) Denken jullie er net zo over als ik? Leuk!
Jullie zijn altijd welkom voor een kopje thee (of 2, 3 :)), en met veel plezier zal ik naar jullie verhaal luisteren.

THIS IS MY STORY

On the 25 of august 1982, I was born. I grew up in the City of Antwerp, with my brother, sister and parents. Fantasy, creativity and lots of humor, these where the thingsthat made us big. As a child I was full of fantasy. What was in my dream I would make alive. I could tell stories as hell. Stories coudn’t be told more appetising.. What was in my head, I hade to visualize for everyone. If I look back trough my teens, I would describe myself as a unhasitating teener. (on a few faults) I wanted to do Art. After struggeling myself in thousends of ways, I get what I want. I made my way to art school and a few years later I graduated. The world was mine! Graphic designer, photography, ... I could’t bearly choose! But... In sted of this I choose (a little bit pushes by parents) for the study as a art-teacher. But the love I had for visual art was still there… a few years later I subscribed myself for an education as a photographer. My fascination for photography turned out into an unconditional passion. At the art academy of Lier, I followed an education for photo-art, to give my work more dept. Temporary I have worked at agencies, big and small, nice and boring ones,… I have worked for stores, as a freelancer, I also was a teacher, … But actually (and that I realise myself now) I never stayed at one place for longtime.
If working was getting ‘a habitude’ and I just had to put on my automatic pilot then there just broke something inside of me and I hade to leave… I’m a creative soul, someone who has got the feeling that she can only ‘realy lifes’ if noweone takes her freedom for creativity. And maybe it seems like a tuff story, but it isn’t. Its just a life lesson, that it’s very important to do something where I will give my heart and soul for. Something that drives me and what makes me (and my surroundings) better. I followed my dream. My passion to create art in many different ways and to learn in iternety has led me to you.
We should meet. I would love to hear your story.

THIS IS WHAT I LOVE ABOUT PHOTOGRAPHY

A soft sheepskin, bouquet of wild flowers, the postman who’s on the doorstep with a package, coffe in a cup of ptze porcelain, beautiful wooden objects, patatje (my help and stay), break of day, all kind of paperworks, photo’s of Sally Mann, scandinaivian design, minimalistic design, satisfaction after a day of photoshooting, awesome earrings, DIY stuff, herringbone braid, the moment when I put the compact flash into the card-reader..., uncut bread (and coverd with own-made jam ... mmm), in the middle of nowhere with only the light of the full moon, a new pare of shoes, white walls, cuddle with our daughters Roos and Marieke, sleeping with wide open windows, my favorite boyfriend jeans, people with humor, just everything of nature (wood with skinny trees, flowerfields, snowtops, pine trees, small rivers, lakes, ...), linen curtains, travelling, a lazy day in my bathrobe, decorating the house for christmas, happy clients, crispy wood in the open, a big TO do list, the idea that once in a time I will be the owner of a beautiful light studio, wrapping gifts, the structure of feld, a fruit basket full with red apples, a soft bed, sweet dreams and wake up veeeeery slowly ...

THIS IS WHAT MAKES ME HAPPY

Portrets with a soul, graphic framelines, telling a story with pictures, a creative out of the box wedding, small but beautiful details, spoting real emotions,bohemian style, white lace dresses, less is more, real smiles en tears, babymoves, beautiful architecture, the power of a child’s face, natural light, humain and nature strong in one picture, beiing unvisible as a photographer, wooden tables full of wild flowers, actually everything what’s not traditional :)
Do you both just just like me? Nice!
You’re always welcome for a cup of thea (or 2,3 :)), and with lots of pleasure I would listen to your story.

Katleen Claes
Visual Storyteller
Graphic designer
OO32 474 751 568

Antwerp i Belgium
BTW BE 0873 823 114