KIDSPHOTOGRAPHER

KINDERFOTOGRAAF

There's something different in the look of a child. It's just like they can see trough, and I think it stops when they get older then the age of 10... Katleen Claes, visual storyteller.
De blik van een kind heeft iets aparts. Het lijkt precies of ze door je heen kunnen kijken, en ik meen te denken dat deze gave stop wanneer ze de leeftijd van 10 bereikt hebben... Katleen Claes, visual storyteller.